Urbane smeti

Urbane smeti

Z ustreznim popisom, analizo in predlogom izbora ter umeščanja urbane opreme se oblikuje osnovna identiteta mesta. Usmerja se način in intenziteta rabe prostora, revitalizira opuščene in degradirane prostore, zmanjšuje vandalizirana območja in veča zavedanje in skrb za javne prostore.
Upoštevajoč katalog smernic omogoča oblikovanje javnih površin občine in s tem omogoča večjo kvaliteto življenja v javnem prostoru. Urbana oprema se postavlja na javnih površinah Mestne občine Koper, to je na površinah, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem. To so javne ceste, ulice, trgi, tržnica, igrišča, parkirišča, pokopališča, parki, zelenice, rekreacijske površine.
 

Postavitev otroških napihljivih igral prekriva veduto na historično mestno jedro, konkretno prireditveni prostor Taverna. 

Za umeščanje začasnih elementov urbane opreme v Kopru kot so reklamni napisi, korita za rože, kioski, igrala so v historičnem mestnem jedru Kopra pomembna grafična usklajenost, postavate na pozicije, ki ne zakrivajo pomembnih zgodovinskih objektov, spomenikov, vizualnih pogledov oziroma vedut ter trajnostne uporabe materialov pri izvedbi.
 
Neustrezna pozicija fotografskih zaslonov s kičastimi fotografijami ladij brez vsebinskega konteksta z realnim življenjem v mestu.
 
Primer postavitve začasne urbane opreme za Fantazimo pa kaže vse prej kot to. Na ploščadi ob nekdanji Upravi za pomorstvo bo zaživelo drsališče, v koprskem mandraču pa mini (zares?) zabaviščni park, na Carpacciovem trgu bo zimska vasica s prazničnimi lesenimi hiškami Fantazime s praznično gostinsko ponudbo, v Taverni bosta vrata odprla praznični studio Radia Capris  – je to javni radio Mestne občine Koper, ki ga poslušamo v javnih prostorih mesta Koper cel mesec december?
 
Neustrezne lokacije postavitve plastičnih napihljivih igral, ki zakrivajo pomembne vedute na spomenike, historično mestno jedro ali historične objekte.

 
Neestetska korita za rože niso del mediteranskega načina oblikovanja ali življenja s prostorom, zasajene rastline pa nimajo nobene povezave z mediteranskim rastjem.
 
 
Reklamni napisi so prekomerno neestetsko postavljeni na javne svetilke, historične objekte in tlake.
 
Začasni hladilni kioski so oblikovno različni, nepoenoteni, mize in stoli kioskih za prodajo hrane in pijače so plastične in preprečujejo prehod v javnih prostorih.

Leave a Reply