Servitski samostan, edini spomenik državnega pomena v Kopru

Servitski samostan, edini spomenik državnega pomena v Kopru

Servitski samostan je kompleks, ki stoji v historičnem delu mesta Koper. Ustanovljen je bil leta 1453 in sprva deloval kot samostan. Religiozna dejavnost se je tam izvajala vse do leta 1772, ko jo je Beneška republika ukinila.

V samostanu je obratovala tudi koprska porodnišnica, vse do preselitve v izolsko porodnišnico leta 1996. Takrat so samostanski prostori (p)ostali prazni, kompleks pa je bil razglašen za spomenik državnega pomena. Država je tako z zakonom o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini prenesla samostan v last Ministrstva za kulturo, ki je leta 2011 lastništvo preneslo na Univerzo na Primorskem. Žal slednja ni mogla izvesti zamisli o umestitvi nove fakultete in pa univezitetne knjižnice, saj bi temeljna prenova Univerzo stala več miljonov.

Začasna raba Servitskega samostana lahko prepreči nadaljnje propadanje

Sam objekt ima približno tri tisoč kvadratnih metrov površine in je sestavljen iz atrijskih vrtov ter dvorišč. Ker so se tam začeli zbirati odvisniki in je bil samostan tarča vandalov, so zaprli vse dostope do le-tega.

Samostan bi lahko bil dostopen širši javnosti skozi začasno rabo prostora, dokler se ne določi, kaj se bo z objektom zgodilo. Ker je kompleks del zgodovine mesta in ker je bil razglašen za spomenik državnega pomena, bi se lahko v njemu izvajale kulturne ter zgodovinske vsebine. Predlogi za začasno uporabo so predvsem kulturne vsebine, ki jih v mestu Koper primanjkuje. V kompleksu bi se lahko izvajale različne kulturne manifestacije, kot so npr. razstave, koncerti, performansi, itd.

Fotografija: Silvija Šutej

Avtorica prispevka in fotografij: Silvija Šutej, študentka FHŠ
Avtor naslovne fotografije: Matej Zupanc, študent FHŠ

Leave a Reply