• Prenova Ribiškega trga s stališča urbanistične prenove mesta Koper (1986): Marjetka Garzarolli
 • Ureditev Škocjanskega zatoka pri Kopru (1995): Manca Plazar
 • Ureditev obale med Koprom in Izolo (1996): Andrej Mlakar
 • Ureditev severnega obrežja koprskega polotoka (1996): Sonja Stančič
 • Rekonstrukcija degradiranega območja v Bošadragi v Kopru (1997): Zdenko Ereš
 • Regulacija severne obale mesta Koper (1999): Marko Mahnič 
 • Trajnostni prostorski razvoj obalne regije: regija kot okvir za izvajanje prostorsko razvojne politike (2000): Manca Plazar
 • Univerzitetna knjižnica v kompleksu servitskega samostana v Kopru (2001): Boštjan Bugarič
 • Urejanje krajine sodobnih prometno logističnih terminalov na primeru Koper (2002): Ivan Cifrek
 • Prenova palače De Belli v Kopru (2003): Saša Malenšek
 • Pedagoška fakulteta v kompleksu Fontiko v Kopru (2004): Marko Tul
 • Univerza v Kopru – študentske nastanitve (2004): Nataša Lovrečič
 • Športno-rekreacijski park “Tomos”: urbanistično-arhitekturna ureditev degradiranega urbanega območja med tovarno “Tomos” in strugo Semedelskega kanala v Olmu pri Kopru (2004): Erik Stojanović Kocjančič
 • Univerza in mesto: univerzitetne vsebine kot generator družbenega dogajanja (2006): Boštjan Bugarič
 • PCK – Parenzana Koper: mladinski hotel in muzej na območju nekdanje železniške postaje Sv. Nazarij v Kopru (2006): Andraž Seifert
 • Prenova in dozidava palače Baseggio s poskusom uporabe principov trajnostne gradnje (2006): Mojra Vogelnik-Škerlj
 • Krajinsko oblikovanje marin na primeru marine pri III. pomolu Luke Koper (2007): Jasmina Bolčič
 • Potenciali za krajinsko oblikovanje valobranov ob slovenski obali (2010): Mateja Filipič
 • Urbanistična študija razvoja območja Tomos v Kopru in idejna zasnova nizke goste zazidave (2010): Katja Starc
 • Idejna zasnova stanovanj za mlade družine v mestnem jedru Kopra (2011): Nina Vidić Ivančič
 • Urbanistična in arhitekturna zasnova Univerzitetnega kampusa v Kopru in idejni načrti za tri fakultete (2011): Blaž Završnik
 • Restavracija Sol – preobrazba industrijskega prizorišča (2012): Jasmina Krstanović Pahič
 • Idejna zasnova dvonivojskega kamionskega terminala pred vhodom v Luko KP (2014): Jure Šuštar
 • Idejna zasnova revitalizacije Muzejskega trga, Koper: študentski domovi s spremljevalnim programom (2014): Domen Lovrec
 • Idejna zasnova parkovne ureditve z veslaško-kajakaškim centrom na tretjem pomolu Luke Koper (2015): Simon Burić 
 • Sovplivanje rab morja in kopnega: usmeritve za usklajevanje rab obalnega pasu med Koprom in Izolo (2016): Sara Čok
 • Idejni projekt ureditve kreativnega inkubatorja na lokaciji zapuščenega gradbenega skeleta na Ferrarski cesti v Kopru (2016): Anja Kozlan 
 • Idejna zasnova prenove Servitskega samostana v Kopru (2017): Aleksij Vičič
 • Prenova večstanovanjskega objekta: vidik arhitekturne percepcije (2017): Tabita Jerant
 • Ponovljivost energetske učinkovitosti in funkcionalnih posegov arhitektur Eda Mihevca (2017): Katarina Srnovršnik
 • Idejna zasnova programske in arhitekturne prenove kompleksa sv. Bassa v Kopru (2018): Janez Grošelj
 • Idejna zasnova nove Osrednje knjižnice Srečka Vilharja in parkirne hiše v Kopru (2018): Veronika Fojkar
 • Idejna zasnova reurbanizacije mestnega jedra Koper (2019): Tjaša Kogovšek