Katalog urbane opreme za Mestno občino Koper

Katalog urbane opreme za Mestno občino Koper

V sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem – program Vizualne umetnost in oblikovanje ter Mestno občino Koper smo s študenti pripravili programa Vizualne umetnosti in oblikovanje izdelali Katalog urbane opreme za Mestno občino Koper.

Namen kataloga in njegova uporaba

Z ustreznim popisom, analizo in predlogom izbora ter umeščanja urbane opreme se oblikuje osnovna identiteta mesta. Usmerja se način in intenziteta rabe prostora, revitalizira opuščene in degradirane prostore, zmanjšuje vandalizirana območja in veča zavedanje in skrb za javne prostore. Upoštevajoč katalog smernic omogoča oblikovanje javnih površin občine in s tem omogoča večjo kvaliteto življenja v javnem prostoru.

Urbana oprema se postavlja na javnih površinah Mestne občine Koper, to je na površinah, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem. To so javne ceste, ulice, trgi, tržnica, igrišča, parkirišča, pokopališča, parki, zelenice, rekreacijske površine.

Območje postavitev urbane opreme je razdeljeno na več območij urejanja, v prvi fazi smo se osredotočili na historično mestno jedro Kopra in njegov neposredni obod. V nadaljevanjih bodo obdelana tudi primestna območja z določenimi stanovanjskimi soseskami (Semedela, Olmo, Markovec, Šalara, Žusterna) in koprsko podeželje.

Tokrat smo se pri obravnavi različnih kategorij urbane opreme osredotočali na šest najbolj izpostavljenih in perečih kategorij, ki smo jih določili skupaj z naročnikom. V tem katalogu so tako obravnavane: klopi, koši za smeti, vodni elementi, korita za rastline, senčila ter razsvetljava.

Kako uporabljati katalog?

Pri postavitvi nove ali zamenjavi dotrajane urbane opreme se nove elemente izbere iz seznama izbrane opreme, ki se nahaja na koncu vsakega izmed šestih poglavij, ki obravnavajo posamezno kategorijo. V nadaljevnanju projekta bodo kategorije urbane opreme in predlagane nove / dodatne lokacije za posamezno kategorijo pripravljene tudi na odprtokodnem digitalnem zemljevidu.

doc. dr. Boštjan Bugarič in Mateja Filipič

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply