Avtomatik Delovišče je kolektiv, ki z začasno rabo zapuščenih urbanih prostorov ter razlličnimi metodologijami raziskuje urbane tematike. S tem proaktivno vpliva na urbano prenovo mest.

Avtomatik Delovišče ni vezan na lokacijo, je fleksibilno ogrodje, iz katerega se razvija raznolika vsebinska shema razvoja mesta. Na eni strani medgeneracijsko stičišče, kjer dogodki, delavnice in urbane akcije povezujejo uporabnike različnih starostnih skupin, na drugi deluje kot spletna platforma, ki pripomore pri razumevanju prostorskih tematik skozi participatorne prakse.

Avtomatik Delovišče vzpodbuja odprto komunikacijo med različnimi deležniki v prostoru, jih medsebojno povezuje ter oblikuje skupnostne prakse, ki vodijo k ekološki urbani regeneraciji prostora in skupnosti.