Kolektiv Avtomatik Delovišče z začasno rabo zapuščenih urbanih prostorov ter raziskovanjem javnega ali skupnostnega urbanega prostora, vzpodbuja uporabnike k proaktivni participaciji oblikovanja mesta. Na eni strani medgeneracijsko stičišče, kjer dogodki, delavnice in urbane akcije povezujejo uporabnike različnih starostnih skupin, na drugi deluje kot spletna platforma, ki pripomore pri razumevanju prostorskih tematik skozi participatorne prakse. Obenem vzpodbuja odprto komunikacijo med različnimi deležniki v prostoru, jih medsebojno povezuje ter oblikuje skupnostne prakse, ki vodijo k ekološki urbani regeneraciji prostora in skupnosti.