Zbirnik je spletna platforma prostorskih tematkih obalnega prostora; projekt aktivnega spodbujanja k družbeni uporabi prostorov na Obali.