Avtomatik Delovišče je kolektiv in program, ki z različnimi pristopi ter metodologijami raziskuje urbane tematike in se aktivno udejstvuje na področju urbane prenove obalnih mest. Avtomatik Delovišče ni vezan na lokacijo, je fleksibilno ogrodje, iz katerega se razvija raznolika vsebinska shema razvoja mesta. Na eni strani predstavlja medgeneracijsko stičišče, kjer dogodki, delavnice in urbane akcije povezujejo uporabnike različnih starostnih skupin, na drugi pa deluje kot spletna platforma, pripomore pri razumevanju prostorskih tematik skozi participatorne prakse delovanja. Obenem skozi povezovanje strokovne javnosti spodbuja k bolj koherentnemu oblikovanju in urejanju prostora z vidika urbanizma, arhitekture in krajinske arhitekture. Avtomatik Delovišče vzpodbuja odprto komunikacijo med različnimi deležniki v prostoru, jih medsebojno povezuje ter oblikuje skupnostne prakse, ki vodijo k ekološki urbani regeneraciji prostora in skupnosti.